Oficiální web obce

Obecní policie 724 111 222

Územní plán

Aktuální územní plán obce

Obecně závazné vyhlášky – územní plán Obce Radonice

10. 11. 2020

OZV č. 1/2002 – o vyhlášení závazné části územního plánu Obce Radonice

OZV č. 3/2005 – kterou se doplňuje vyhláška č. 1/2002

OZV č. 6/2005 – kterou se doplňuje vyhláška č. 1/2002

OZV č. 2/2006 – kterou se doplňuje vyhláška č. 1/2002