Oficiální web obce

Obecní policie 724 111 222

Základní informace o obci

Obec měla vždy spádovost ku Praze, ať již to byl okres Karlín, později Praha-venkov, Praha-sever a nyní Praha-východ.

Radonice jsou samostatnou katastrální obcí sousedící s katastry jak samostatných obcí středočeského kraje Jenštejnem, Dehtáry a Svémyslicemi, tak s katastry městských částí hlavního města Prahy Horními Počernicemi, Chvaly, Satalicemi a Vinoří. Radonice se rozkládají na planině, jejíž západní a severovýchodní část mírně klesá k severu do luk podle vsí na jenštejnském katastru. Průměrná výše nad mořem je 242 m.

Od 1. prosince 1997 má obec vlastní znak i prapor dle návrhu heraldika PhDr. Zbyška Svobody.

Občanská vybavenost

Obec má vynikající občanskou vybavenost vytvářející podmínky pro moderní život v klidu venkova, ale přitom na dosah velkoměsta.

Katastrální výměra (ha) 479
Počet obyvatel (k 1.1. 2021) 1060
Počet domů v obci 381
Pošta výdejna na OÚ
Zdravotnické zařízení NE
Obecní policie ANO
Kanalizace (ČOV) ANO
Vodovod ANO
Plynofikace ANO

 

Samozřejmostí je veškerá technická infrastruktura jako je kanalizace, vodovod, plynovod či vydlážděné ulice, obec má i moderní mateřskou školu pro 65 dětí a první a druhý stupeň základní školy.

Občanům slouží obecní dům s prodejnou potravin a společenským sálem, pro další společenské, kulturní, či sportovní akce je k dispozici kulturní dům, Rodinný park Amerika s amfiteátrem a koupalištěm, fotbalový areál s tréninkovým hřištěm s umělou trávou a umělým osvětlením, tenisový areál, pro ostatní sporty lze využít víceúčelové sportovní hřiště.

Radonice žijí intenzivním kulturním a společenským životem. Během roku je pořádána celá řada tradičních akcí jako pálení čarodějnic, Den dětí a večer rodičů, posvícení, či vánoční divadelní představení pod širým nebem v podání místních ochotníků. Kromě toho má obec zřízeno vlastní Kulturní centrum, které zajišťuje bohatý divadelní, hudební a společenský program v Obecním domě a Rodinném parku Amerika .

V obci funguje ochotnický spolek, dámská taneční skupina, sportovní oddíl kopané a tenisu.