Oficiální web obce

Obecní policie 724 111 222

Prapor a znak obce

Od 1. prosince 1997 má obec vlastní znak i prapor dle návrhu heraldika PhDr. Zbyška Svobody.

Vysvětlení symboliky znaku

Zlaté rozesmáté slunce evokuje symbol radosti – Radonice, červený trojúhelník je symbolika Červené skalky.

a) modro-stříbrný (modro-bílý) podklad znaku (praporu) – barvy znaku (erbu) prvních písemně dochovaných majitelů Radonic Ojířů z Očeredic (konec XV. a začátek XVI. století),

b) červený klín – vyjádření jedinečného geologického útvaru – červeně zbarvené pískovcové horniny, nacházející se v katastru obce. Pro určení směru či místa v obci je Červená skála nebo Na Červené skalce běžně užívaným slovním vyjádřením,

c) zlaté (žluté) slunce – vyjadřuje prosluněnost krajiny, v níž se Radonice nachází a životní optimismus obyvatel této obce.