Oficiální web obce

Obecní policie 724 111 222

Knihovna

Knihovna v Radonicích je umístěna v budově obecního úřadu.

Knihovnice: Jana Kašinová
Provozní doba knihovny: pondělí 15 – 19 hod

Historie knihovny v Radonicích

Knihovna byla založena v lednu roku 1911. Prvním knihovníkem se stal učitel zdejší školy Václav Vetešník. Zpočátku měl knihy ve svém bytě a tam je také půjčoval. Platil se jeden krejcar /2 haléře/ z vypůjčené knihy. Základem fondu byly knihy darované jednotlivci. Po několika měsících se knihovna přestěhovala do obecní úřadovny v čp. 7 – u Stárů. Po odchodu učitele Vetešníka z Radonic půjčoval knihy jeho nástupce učitel Karel Lachman. Po něm, až do světové války se v knihovnictví střídali další učitelé působící na zdejší škole. V období l. světové války se knihy nepůjčovaly. Od r. 1920 do r. 1924 se staral o knihovnu učitel Josef Buňata. Knihovna byla umístěna v obecním domku čp. 66, kde též knihovník bydlel. Po panu Buňatovi půjčoval knihy až do svého odchodu z Radonic v r. 1929 Josef Šimáček. Knižní fond se podstatně rozrostl předáním knihovny T. J. Sokol do knihovny obecní a nákupem nových knih z obecních a okresních subvencí. Pohromou pro obecní knihovnu bylo období 2. světové války Mnoho cenných knih bylo vyřazeno a odvezeno ke zničení. Od roku 1952 do roku 1961 byl knihovníkem Jan Boček ředitel školy. Knihovna byla umístněna v 1. patře budovy místního národního výboru (bývalá Hofmanova vila). Nový knihovník Karel Říha převzal funkci od l. prosince 1962. Za jeho působení, v roce 1967 začala okresní knihovna jednat s obcí Radonice o připojení knihovny do ke středisku Horní Počernice. Knihovna však byla připojena ke střediskové knihovně v Brandýse nad Labem až v roce 1975.

V roce 1979 byl nucen pan Říha ze zdravotních důvodů činnost knihovníka ukončit, knihovnu vedl 18 roků. Dne 2. dubna 1979 převzala funkci knihovnice Alena Baťchová, která tuto práci vykonávala do 30. června 1997, tedy též 18 roků. Od l. července 1997 se vedení knihovny ujala paní Jana Kašinová.
V současné době je v knižním fondu 1.800 knih, které jsou v majetku obce a řada knih zapůjčených dlouhodobě ze střediskové knihovny v Brandýse nad Labem.

V průběhu třetího čtvrtletí roku 2007 byla do knihovny umístěna PC sestava. Pořízením PC sestavy do obecní knihovny Radonice a připojením k internetu, na který byla poskytnuta dotace za finanční podpory Ministerstva kultury, byl umožněn přístup občanům k veřejnému internetu a tím umožněna kulturní, výchovná a vzdělávací činnost občanů.

Odkaz na katalog knihovny Radonice – Vyhledávání knih z fondu knihovny Radonice dle autora, názvu nebo tématu 

https://brandysnl.tritius.cz/library/radonice/

Přehled knih v knihovně Radonice (od nejnovějších)

https://1url.cz/krJ94