Oficiální web obce

Obecní policie 724 111 222

Stavební akce v obci

Základní škola Radonice

Demografická studie

Název studie: Základní škola Radonice

(6 příloh – projektová studie, situace, půdorys 1.NP, půdorys 2.NP, řezy, pohledy)

17. června 2016

UKONČENO

20 dubna 2016

UKONČENO

Název veřejné zakázky: Dostavba Obecního domu v RadonicíchVeřejná zakázka zadávaná dle § 27 z.č.137/2006 Sb. v platném znění – otevřené řízení26. července 2013

UKONČENO

Název veřejné zakázky: Rodinný park v Radonicích

Veřejná zakázka zadávaná dle § 38 z.č.137/2006 Sb. v platném znění – zjednodušené podlimitní řízení

24. června 2013

UKONČENO

Název veřejné zakázky: „Obecní dům Radonice“

Veřejná zakázka zadávaná dle § 27 z.č.137/2006 Sb. v platném znění – otevřené řízení

18.července.2012

UKONČENO