Oficiální web obce

Obecní policie 724 111 222

Zajímavosti v obci a okolí

ZOOPark Radonice:

Při prohlídce si můžete některá zvířata pohladit při jejich krmení. Nejvhodnější je ovoce (jablíčko) nebo zelenina (mrkev, salát), tím neublížíte žádnému zvířeti, také můžete zakoupit krmení přímo u nás. Uvidíte různé druhy ptactva, hospodářských i divokých zvířat. Při jejich krmení přijdete na jiné myšlenky, odpočinete si v příjemném prostředí, zbavíte se stresu a všedních starostí.
V našem ZOOParku Radonice se dostanete do bezprostředního kontaktu se zvířaty jak domácími, tak divokými, což je nevšední a poutavý zážitek nejen pro děti, ale i pro dospělé – většina zvířat je ochočená natolik, že se nechají pohladit (mnohá se dokonce vnucují), a žádný milovník přírody se přece nenechá ochudit o příležitost pohladit si některé z chovaných zvířat!
Po areálu se můžete volně procházet, uvidíte mnoho druhů ptactva, hospodářských i divokých zvířat. V klidném prostředí si odpočinete od každodenního stresu, děti zde mají k dispozici hračky, pískoviště, houpačky, trampolínu. Je možno si zakoupit i základní občerstvení. Pro skupiny zájemců se nechá objednat posezení u ohně při pečení selete, krůty atd.

www.zoopark-radonice.cz

Zřícenina hradu Jenštejn:

Okrouhlá věž hradu je dominantou jinak rovinaté krajiny a slouží jako rozhledna. Objekt zříceniny hradu Jenštejn je památkově chráněn a je v majetku obce Jenštejn, veřejnosti byl zpřístupněn po náročné opravě v roce 1977.

Zřícenina hradu Jenštejn
Oblastní muzeum Praha-východ připravilo a provozuje v prostorách hradu menší expozici, věnovanou stavebnímu a historickému vývoji hradu, výsledkům archeologického výzkumu a rovněž novodobé historii a etnografii obce.

jenstejn.muzeumbrandys.cz/cz/

Villa Dreucici:

Tvrz Dřevčice se nachází v severovýchodní části obce Dřevčice. V rozsáhlém areálu bývalé tvrze, je k dispozici 1049 m2 užitné plochy v budovách a 2 500 m2 pozemku, ohraničeného z jedné strany zdí a druhé dřevěnou palisádou

Tvrz Dřevčice – Villa Dreucici
Interiér hlavní budovy tvrze, je upravený do podoby středověkého zájezdního hostince a poskytuje prostor pro cca tisícovku hostů, s dostatečným prostorem pro účinkující, tanec, nejrůznější soutěže apod. Interiér vedlejší jednopodlažní budovy tvrze poskytuje intimní prostředí, vhodné k pořádání oslav, svateb, promočních hostin apod. Osvětlení je stejně jako v hlavní budově řešeno svíčkami a elektrickým přisvícením a tak jako prostory hlavní budovy jsou i v této vedlejší budově vytápěny.

www.villadreucici.eu

Letecké muzeum Kbely:

Muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha-Kbely, které bylo první leteckou základnou vybudovanou po vzniku Československa v roce 1918. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 275 letadel, z nichž téměř sto je vystaveno v krytých halách, 25 v nekrytých expozičních prostorech, 155 je uloženo v depozitářích a 10 letuschopných je provozováno. Řada letounů patří ke světovým unikátům. Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště vojenského. Pro srovnání jsou zde vystaveny také vybrané typy světově významných letadel a kromě toho i množství leteckých motorů, součásti draků letounů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání a další památky, které se vztahují k historii československého a českého letectví.

www.vhu.cz/muzea/zakladni-informace-o-lm-kbely/

Zámecký areál Ctěnice:

Jedinečný zámecký a hospodářský areál mající středověký původ a jádro byl postupně podle požadavků doby upravován do renesanční a později i do barokní podoby. Původní tvrz byla založena na výběžku ostrohu, okolo ní obíhal hradební vodní příkop, tvrz chránila mohutná hranolová vstupní věž. Základní dispozice objektu pochází z pozdně gotické přestavby. Zámecká křídla se rozkládají na nepravidelném půdorysu kolem centrálního dvora, přičemž nejstarší jádro je lokalizováno do dnešního severního křídla.

www.muzeumprahy.cz/zamecky-areal-ctenice/

Zámek Brandýs nad Labem:

Zámek Brandýs nad Labem je významná renesanční památka se skvostnými sgrafity, kde v průběhu pěti staletí pobývali všichni panovníci Habsburské dynastie.

Zámek Brandýs byl oblíbené letní sídlo císaře Rudolfa II., loveckým zámkem císaře Karla VI. a osudový zámek císařovny Marie Terezie, byl hlavní stan císaře Františka I. v čase napoleonských válek, sběratelské muzeum arcivévody Ludvíka Salvátora, nejmilejší zámek posledního císaře a českého krále Karla I. Rakouského.

Také vy se můžete stát hosty na brandýském zámku při prohlídce v původních císařských komnatách, v apartmánu blahoslaveného Karla I. a císařovny Zity, v zámecké knihovně toskánských Habsburků, v expozici uniforem a zbraní císařské kavalerie, v zámecké obrazárně.

Reprezentační sály i nádvoří a zahrada brandýského zámku nabízejí množství zážitků při koncertech komorní hudby a zámecká kaple, místo královské tradice, se může stát vznešeným prostorem pro Váš svatební obřad.

K historickým výročím se na brandýský zámek sjíždějí návštěvníci z mnoha evropských zemí a zámek je místem romantiky starých časů a nádhery historických uniforem.

www.brandyszamek.cz