Oficiální web obce

Obecní policie 724 111 222

CzechPOINT

Czech POINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Úřední hodiny CzechPOINT na OÚ Radonice jsou totožné s úředními hodinami úřadu.

Kontaktní místo Czech POINT na Obecním úřadě v Radonicích bylo vybaveno z prostředků Integrovaného operačního programu za podpory Evropské Unie a Centra regionálního rozvoje.

Poskytujeme tyto služby

 • Výpis z veřejných evidencí
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis z rejstříku trestů právnických osob
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis snímku z katastrální mapy
 • Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis seznamu kvalifikovaných dodavatelů (veřejné zakázky)
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku

 

Žadatel je povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku, kterými jsou:

 • Katastr nemovitostí – název katastrálního území a list vlastnictví
 • (LV) nebo číslo parcely, u bytových domů číslo bytu
 • Obchodní rejstřík – IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík – IČ subjektu
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů – IČ subjektu
 • Insolvenční rejstřík – IČ subjektu nebo jméno a příjmení

 

Výpisy z neveřejných evidencí

Rejstřík trestů (RT)

U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele, který musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo.
Z toho vyplývá,že výpis z rejstříku trestů je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř. zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis z RT.
Výpis z RT je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Bodové hodnocení osoby

U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele, který musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo.
Z toho vyplývá, že výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř.zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis.
Výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Ceník služeb

Výpis z Rejstříku trestů, Výpis z RT právnických osob  100,- Kč bez ohledu na počet stran
Výpisy z Katastru nemovitostí  100,- Kč, za každou další stranu 50,- Kč
Výpis z veřejného rejstříku  100,- Kč, za každou další stranu 50,- Kč
Výpis z Živnostenského rejstříku  100,- Kč, za každou další stranu 50,- Kč
Výpis z bodového hodnocení řidiče  100,- Kč, za každou další stranu 50,- Kč
Insolvenční rejstřík  100,- Kč, za každou další stranu 50,- Kč
KONVERZE DOKUMENTŮ Pracoviště Czech Point provádí také konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak; správní poplatek 30,- Kč za každou započatou stránku.