Oficiální web obce

Obecní policie 724 111 222

Obecní policie

Obecní policie Radonice

Lukáš Vráblík
Lukáš Vráblík

Strážník (s. č. 002)

Josef Rac
Josef Rac

Strážník (s. č. 003)

František Třetina
František Třetina

Strážník (s. č. 001)

Aleš Flídr
Aleš Flídr

Velitel (s. č. 004)

David Špitálský
David Špitálský

Strážník (s. č. 005)

O obecní policii

Obecní policie v České republice je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákonem. Postavení obecní policie vymezuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Obecní policii zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou. Působnost obecní policie vykonávají strážníci, kteří jsou v pracovním poměru k obci.

Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce na základě pověření zastupitelstva obce. Rada obce může pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka, který je pak zpravidla označován jako velitel obecní policie.

Chcete vědět více o Obecní policii?

Podívejte se na bližší popis a vysvětlení na portálu Wikipedie