Oficiální web obce

Obecní policie 724 111 222

Vyhlášky obce

Seznam platných obecně závazných vyhlášek Obce Radonice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2022:

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022:

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018:

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015:

o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2009

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 :

O zrušení obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013:

K ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška č. 7/2012:

Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 :

O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení zakázáno.

Vyvěšeno :   16.7.2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009:

O zřízení Obecní policie Radonice

Obecně závazná vyhláška č. 4 /2008:

O koeficientu daně z nemovitosti

Vyvěšeno :   15.4.2008

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008:

O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci.

Vyvěšeno dne: 8.2.2008

Obecně závazná vyhláška č. 2 /2008:

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyvěšeno : 15.4.2008

Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2006:

O stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

Vyvěšeno 14.6.2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006:

kterou se doplňuje vyhláška č. 1/2002, o vyhlášení závazné části územního plánu

Vyvěšeno: 22.2.2006

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 :

kterou se doplňuje vyhláška č. 1/2002, o vyhlášení závazné části územního plánu Obce Radonice

Vyvěšeno: 5.9.2005

Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2005 :

o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku v katastrálním území Radonice u Prahy možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace

Vyvěšeno: 22.7.2005

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005:

kterou se doplňuje vyhláška č. 1/2002, o vyhlášení závazné části územního plánu

Vyvěšeno: 28.2.2005

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005:

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1995, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.2.2005

Obecně závazná vyhláška č. 8/2004:

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2004, o místním poplatku ze psů

Vyvěšeno : 20.12.2004

Obecně závazná vyhláška č. 4 /2004:

o místním poplatku ze vstupného

Vyvěšeno : 29.4.2004

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2004:

o místním poplatku za poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Vyvěšeno : 19.3.2004

Obecně závazná vyhláška č. 2 /2004:

o místním poplatku ze psů

Vyvěšeno : 19.3.2004

Vyhláška č. 1/2004:

o dodržování veřejného pořádku na území obce

Vyvěšeno : 29.4.2004

Vyhláška č. 8/2003:

Opatření k ochraně před hlukem a vibracemi

Vyvěšeno: 18.12.2003

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002:

o vyhlášení závazné části územního plánu Obce Radonice

Vyvěšeno dne: 6.9.2002