Bližší informace k zápisům do ZŠ a MŠ Radonice pro školní rok 2019/2020 naleznete v příloze.