Kulturní komise a obecní policie obce Radonice pořádá přednášku PREVENCE KRIMINALITY.

Kdy: 25. 4 . 2023 od 15:00 hod
Kde: v Obecním domě v Radonicích

 

Témata
– krádeže a podvody
– ochrana majetku
– přepadení
– domácí násilí
– nebezpečné pronásledování
– pohyb v silničním provozu
– canisterapie