Oficiální web obce

Obecní policie 724 111 222

Archiv veřejných zakázek

Ukončené veřejné zakázky

PODÁNÍ DO: 29. 03. 2023 10:00

Výstavba bytového domu v obci Radonice

Veškeré informace naleznete na:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/vystavba-bytoveho-domu-v-obci-radonice

PODÁNÍ DO: 17. 03. 2023 11:00

Radonice – Opravy břehů rybníka v RPA

Předmětem plnění je „Radonice – Opravy břehů rybníka v RPA“. Jedná se o pozemky parc. č. 409 a 408 v katastrálním území Radonice u Prahy. Rybník se nachází v areálu Rodinného parku Amerika. Na pozemku se nachází vzrostlá zeleň. Rybník je nutné vyčistit a provést opravy jeho břehů. Staveniště bude dostačující pro realizaci.

PODÁNÍ DO: 30. 06. 2020 08:00

Dodávka svítidel veřejného osvětlení – Radonice

Předmětem plnění je dodávka svítidel veřejného osvětlení v obci Radonice. Dle uvedené specifikace:
112 ks LED svítidel 29,6 W
20 ks LED svítidel 39 W
132 ks= kloubový výložník Φ 60 mm, povrchová úprava pro venkovní použití žárovým zinkem, vč. fixačních šroubů

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:     455 000,00

PODÁNÍ DO: 04. 06. 2020 10:00

Základní škola Radonice – etapa II

Novostavba objektu základní školy pro 2. stupeň (6. – 9. třída, 100 žáků) (“etapa II.A”) a dále novostavba objektu základní školy – tělocvičny a propojovacího krčku se šatnami (“etapa II.B”). Etapa II.A a etapa II.B jsou součástí druhé etapy výstavby základní školy v Radonicích a navazuje na již realizovanou první etapu.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:     62 090 000,00

PODÁNÍ DO: 11. 09. 2019 15:00

Koncese na provozování vodovodu a kanalizace obce Radonice

Předmětem bude provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví zadavatele v obci
Radonice.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:      18 963 000,00

PODÁNÍ DO: 28. 02. 2018 17:00

Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská

Realizace stavebních prací na projektu „Obytná zástavba Radonice p. p. č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:     7 500 000,00

PODÁNÍ DO: 22. 12. 2017 09:00

Základní škola Radonice – I.etapa – finalizace projektu

Projekt se nachází ve fázi dokončené hrubé stavby. Objekt školy má navíc dokončený střešní plášť, osazena okna, je provedeno zateplení věnců a sloupů. Objekt je napojen na vodovodní řad, splaškovou kanalizaci a přívod elektro. Uvnitř jsou provedeny hrubé rozvody kanalizace, vody, silnoproudu, slaboproudu. Dále jsou provedeny betonové mazaniny s podlahovým topením, které je provizorně napojeno na elektrokotel.
Dostavba Projektu (nedokončené stavební práce) spočívá v provedení instalačních přizdívek, vnitřních omítek, sádrokartonů, rozvodů VZT. Budou se pokládat obklady, dlažby, podlahové krytiny. Součástí je rovněž kompletace sanitární techniky, silnoproudu, slaboproudu. Dále se budou provádět venkovní omítky, vnitřní výmalby, truhlářské, klempířské a zámečnické konstrukce vč. dodávky výtahu. Součástí dodávky je vybavení kuchyně, školní jídelny, učeben, kabinetů a šaten. Součástí dodávky jsou i venkovní úpravy, parkovací plochy, oplocení, zeleň. Ke kolaudaci je nezbytné doložit všechny revize, atesty, akustická měření, měření osvětlení a další doklady.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:     20 000 000,00

PODÁNÍ DO: 09. 03. 2017 15:00

Základní škola Radonice – I.etapa

Výstavba základní školy, kdy předmětem je výstavba pro 1.stupeň základní školy (1.-5. třída) a jídelny dle projektové dokumentace z července 2016 zhotovené projektantem atelier free 69 s.r.o., IČ: 24309567,se sídlem Palackého 138/1,276 01 Mělník.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:     35 000 000,00

PODÁNÍ DO: 30. 09. 2015 16:45

Stavební úpravy Kulturního domu Radonice

Jedná se o rekonstrukci a modernizaci stávajícího kulturního domu. Svislé a vodorovné konstrukce zůstanou původní, v rámci stavebních a bude vybudována místo původní sedlové střechy nová valbová střecha, v přízemí budovy nové zděné příčky, v celém objektu nové podlahy , v přízemí budovy nové rozvody vytápění,vzduchotechniky,elektroinstalace,kanalizace ,vodovodu a NTL plynovodu.Bude vybudován taneční sál o kapacitě 150 osob a restaurace o kapacitě 40 osob včetně dodávky zařízení sálu audiovizuální technikou a gastrozařízením kuchyně.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:     14 000 000,00

PODÁNÍ DO: 15. 08. 2013 15:00

Dostavba Obecního domu v Radonicích

Dostavba nového domu občanské vybavenosti na vlastních pozemcích zadavatele, který má tři nadzemní podlaží. V přízemí se nachází hlavní vstup do budovy pro veřejnost, v levé části objektu je umístěna prodejna potravin se zázemím a v pravé části ordinace lékaře se zázemím a malá provozovna se zázemím.
V II.NP. je umístěna zasedací a přednášková místnost pro 50 lidí se šatnou a zázemím, další provozovna a sociální zařízení pro veřejnost navštěvující tyto prostory. Vstup je zajištěn po vnitřním schodišti a z boční části objektu je vybudován vstup pro osoby s omezenou schopností pohybu a to po rampě z komunikace Nad Školou.
V III.NP. v podkroví budou vybudovány čtyři bytové jednotky, které mají zajištěný samostatný vstup po venkovním schodišti z boční části budovy s napojením na komunikaci Nad Školou.
Objekt není podsklepený. V současné době je postavena hrubá stavba.
Součástí dodávky jsou přípojky inženýrských sítí a venkovní úpravy.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:     12 000 000,00

PODÁNÍ DO: 29. 07. 2013 18:00

Rodinný park v Radonicích

Výstavba rodinného parku pro volnočasové aktivity rodin s dětmi, dětí, dospělých a seniorů. Součástí je výstavba novostavby arény a altánku, revitalizace Radonického potoka, výstavba vodní nádrže, chodníků, terénních úprav a výsadba zeleně, stavba elektropřípojky a veřejného osvětlení.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:     9 000 000,00

Zobrazit aktuální zakázky