Dle Usnesení vlády ČR č. 994 ze dne 8.10.2020 dochází ve dnech 12. – 25. 10. 2020 ke změně úředních hodin Obecního úřadu Radonice:

Pondělí       14.00 – 19.00 hodin

Středa         07.00 – 11.30 hodin

Úřední hodiny Výdejního místa České pošty zůstávají beze změny.