Od soboty 28. září 2019 bude pro autobusy umožněn průjezd stavbou na silnici II/610 mezi obcemi Dřevčice a Podolanka. Tímto dojde k úpravě jízdních řádů linek, které tímto úsekem projíždějí a ostatních navazujících linek.

Dále dojde v sobotu 28. září 2019 z důvodu konání Národní Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi ke změně jízdního řádu linky 367.