Obec Radonice vyhlašuje záměr prodeje pozemku parc. č. 256/1 v k.ú. Radonice u Prahy o výměře 426 m2 za minimální nabídkovou cenu 2.600.000,- Kč. Bližší informace naleznete v příloze.