Obec Radonice na základě rozhodnutí zastupitelstva obce tímto zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.č. 205/97 v k.ú. Radonice u Prahy. Zásady a systém prodeje pozemku jsou zveřejněny v příloze.