Obec Radonice na základě rozhodnutí zastupitelstva obce tímto zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.č. 205/96 v k.ú. Radonice u Prahy. Zásady a systém prodeje pozemku naleznete v příloze.