Technická správa komunikací pokračuje od dubna 2021 s další etapou prací na mostním objektu X526 Ve Žlíbku, který vede přes komunikaci D10 (Novopacká). Z důvodu betonáže dojde 1. 6. – 6. 6. 2021 ke kompletní uzavírce mostu. Od pondělí 7. 6. 2021 se na most opět vrátí kyvadlový provoz. Stavba by měla být dokončena do 31. 7. 2021.