Z důvodu provádění stavebních prací, při rekonstrukci propadlé komunikace a kanalizace, dojde ve dnech 5. 6. – 16. 6. 2023 k úplné uzavírce silnice č. III/0113 v ulici Ligasova.

Z tohoto důvodu budou přemístěny autobusové zastávky do ulic Vinořská, V Uličce a  Spojovací. Další informace naleznete na webových stránkách obce http://radonice.imunis.cz/edeska/file?id=41025