Z důvodu provádění stavebních prací, při rekonstrukci kanalizační přípojky pro objekt č.p. 27, dojde ve dnech 25. 4. – 13. 5. 2022 k úplné uzavírce silnice č. III/0113 v ulici Ligasova.

Objízdné trasy, odklonění autobusových linek a přemístění zastávek naleznete v přílohách.