Vážení spoluobčané, Jan Diviš zahradnictví Vás srdečně zve ve středu 12. ledna od 15.15 hodin na tříkrálovou koledu u stromečku před prodejnou zahradnictví.

Představení bude součástí největší dobročinné sbírkové akce pod Arcidiecézní charitou Praha.