V souvislosti se stavbou SOKP 520 Březiněves – Satalice budou v období leden – srpen 2022 prováděny vrtné a sondážní práce v katastru obce Radonice. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.