V sobotu 23. 4. 2022 proběhne sběr nebezpečných odpadů. Mobilní sběrna bude přistavena před obecním úřadem v době od 9.05 do 9.45 hodin. Žádáme všechny občany, aby odpady odevzdávali pouze osobně a řídili se pokyny v přiloženém letáku.