V sobotu 24. 4. 2021 proběhne sběr nebezpečných odpadů. Mobilní sběrna bude přistavena před obecním úřadem v době od 10.10 do 10.50 hodin. Žádáme všechny občany, aby odpady odevzdávali pouze osobně a řídili se pokyny v přiloženém letáku.