V sobotu 23. 5. 2020 proběhne sběr nebezpečných odpadů. Mobilní sběrna bude přistavena před obecním úřadem v době od 10.20 do 11.00 hodin. Žádáme všechny občany, aby odpady odevzdávali pouze osobně a řídili se pokyny v přiloženém letáku.