V sobotu 4. května 2024 proběhne sběr nebezpečných odpadů. Mobilní sběrna bude přistavena před obecním úřadem v době od 8.50 do 9.15 hodin. Žádáme všechny občany, aby odpady odevzdávali pouze osobně a řídili se pokyny v přiloženém letáku.