U budovy obecního úřadu byla vedle kontejnerů na tříděný odpad umístěna nádoba na sběr jedlých olejů a tuků z domácností. Olej do nádoby vkládejte pouze v řádně uzavřených plastových lahvích. Nádoba je určena výhradně pro potravinářské oleje, nepatří sem olej motorový apod.