Záměr pronájmu

Obec Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice, vyhlašuje záměr pronájmu objektu Kulturního domu v Radonicích, V Uličce č.p. 3.

Jedná se o kompletně nově zrekonstruovanou a plně zařízenou budovu s restaurací s plně vybavenou kuchyní, tanečním sálem s profesionálním ozvučením a osvětlením, skladovým zázemím a vlastním parkovištěm.

Základní parametry pronájmu:

  • předpokládaný počátek pronájmu 1.2.2023 trvání smlouvy 5 let,
  • kapacita budovy,
  • restaurace 72 míst,
  • sál 140 míst při tanečním uspořádání 250 míst při divadelním uspořádání
  • možnost samostatných akcí v sále a restauraci či propojení do jednoho prostoru dle provozní potřeby,
  • plyn, vodu, elektřinu, stočné hradí nájemce,
  • nekuřácký provoz,
  • 4 x ročně bezplatné poskytnutí prostor pro akce pořádané obcí.

Kritéria výběru nájemce:

  • výše nájemného,
  • podnikatelský záměr.

Nabídky na pronájem se přijímají do 30. 12. 2022 do 12:00 hod. na adrese Obecní úřad Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice, v zalepené obálce s označením „Pronájem Kulturního domu“. Nabídka musí obsahovat identifikaci zájemce ve formě živnostenského listu nebo výpisu z Obchodního rejstříku, výši nabízeného měsíčního nájemného a stručný podnikatelský záměr včetně informací o předchozím působení uchazeče.

Výběr nejvhodnější nabídky provede Rada Obce Radonice do 15. 1. 2023, s tím, že si vyhrazuje právo nevybrat z nabídek žádného uchazeče.

V Radonicích dne 14. 11. 2022 Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

 

Záměr v PDF

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”78″ gal_title=”Radonická Beseda”]