Rada obce Radonice na základě usnesení Zastupitelstva č.5/8 ze dne 6.6.2019 vyhlašuje tyto zásady a systém prodeje pozemků p.č. 344/1 a 344/2 v   k.ú. Radonice u Prahy:

  • prodej proběhne formou internetové aukce na adrese https://aukce.radonice.cz,
  • aukční web administruje na základě smlouvy o poskytování realitních služeb společnost SPS správa nemovitostí s.r.o.,
  • aukce proběhne v termínu od 25.11.2019 do 9.12.2019 do 17:00 hod., přičemž byl-li poslední příhoz u jednotlivé parcely uskutečněn později než 30 minut před tímto termínem, prodlužuje se termín ukončení aukce u této parcely vždy o 30 minut od posledního příhozu,
  • zájemce obdrží své přihlašovací údaje, pod kterými bude moci podat nabídku, na svou mailovou adresu,
  • poslední žádost o registraci lze podat nejpozději 7.12.2019 do 24:00 hod.,
  • vyvolávací cena je 5.000 Kč + DPH/m2,
  • minimální příhoz je 20 tis. Kč za pozemek,
  • uzavření kupní smlouvy na konkrétní pozemek bude nabídnuto zájemci, který nabídl nejvyšší kupní cenu. V případě, že tento zájemce smlouvu neuzavře do 15.2.2020, může zadavatel jednání s takovýmto uchazečem ukončit a uzavření smlouvy nabídnout zájemci s další nejvyšší nabídkou v pořadí, a to ve lhůtě 21 dnů, po jejichž marném uplynutí může být uplatněn obdobný postup směrem k dalším nabídkám v pořadí podle jejich výše.
  • Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s žádným zájemcem.

Zásady prodeje pozemků (pdf)