V přílohách naleznete informace k platbám poplatků v roce 2022.

Bližší informace naleznete v záložce Pro občany – Odpadové hospodářství a poplatky a na vývěsce OÚ.