Známky na komunální odpad i bioodpad pro rok 2022 budou vydávány od pondělí 10.ledna 2022. Žádáme občany, aby si známky vyzvedávali nejdříve 3 dny po úhradě v bance.

Ceny bioodpadu se pro rok 2022 nezměnily a bližší informace naleznete v příloze.