Od pondělí 14. ledna 2019 se budou vybírat poplatky pro rok 2019. Známky na komunální odpad vydané pro rok 2018 zůstávají v platnosti do 28. února 2019. Po tomto datu musí být všechny nádoby na komunální odpad opatřeny známkou pro rok 2019, jinak svoz nebude zabezpečen.

Výše všech poplatků je stejná jako v loňském roce. Bližší informace naleznete v přílohách.

Komunální odpad                       Bioodpad                         Poplatek za psa