Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za komunální odpad pro rok 2022 byla do 30. 6. 2022.

Tímto žádáme občany, kteří ještě nemají poplatek uhrazený, aby jej uhradili co nejdříve.