Vážení spoluobčané,

také obec Radonice se zapojila do pomoci Ukrajině, barbarsky napadené ruským zločineckým režimem.
Na účet ukrajinské ambasády jsme zaslali 50 tis. Kč na nákup vojenského materiálu, nabídli jsme volné kapacity v základní škole pro 40-60 dětí a ve spolupráci s Farní charitou připravujeme materiální sbírku.

O dalších podrobnostech a možnostech pomoci Vás budeme informovat.

Sláva Ukrajině!