Vážení občané, po dlouhodobém úsilí se nám podařilo docílit toho, že Krajská správa silnic provede kompletní opravu silnice na Vinoř, a to od naší návsi až na hranici Vinoře. Na celé silnici bude položen nový asfalt, práce proběhnou ve dnech 29.srpna až 9. září. Počítejte tedy prosím v těchto dnech s dopravním omezením.