Oficiální web obce

Obecní policie 724 111 222

GDPR

Obec Radonice implementovala nezbytná opatření dle Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Identifikační a kontaktní údaje správce:

Obec Radonice

sídlo:                               Na Skále 185, 250 73 Radonice
IČ:                                   00240681
Bankovní spojení:       6421201/0100
ID datové schránky:   8jhbms5
tel:                                  601 556 685
e-mail:                           obec.radonice@radonice.cz

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Jméno:                         Ing. Zdeněk Růžička
tel.:                                737 234 515
e-mail:                          zdenek.ruzicka@uamk.cz