Uvidíte ukázky starých řemesel a technik z pravěku i středověku, které Vám v sobotu 11. května od 10.00 do 17.00 hodin představí nadšenci v dobových kostýmech. Řadu dovedností si budete moci vyzkoušet. Vstup zdarma.