Rada obce Radonice Vás zve na Vítání prázdnin 2022. Bližší informace naleznete v pozvánce.