Vážení spoluobčané, milí sousedé,

Rada obce ve spolupráci s Římskokatolickou farností ve Vinoři a farním sborem Českobratrské církve evangelické v Horních Počernicích si Vás dovoluje pozvat na

EKUMENICKÉ NOVOROČNÍ POŽEHNÁNÍ OBCI,

které se uskuteční v sobotu 7. ledna 2023 od 17 hodin v Rodinném parku Amerika.

 

Požehnání naší obci a jejím obyvatelům udělí farář Římskokatolické farnosti ve Vinoři P. František Čech a farářka Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Horních Počernicích Alžběta Hanychová.