Rada obce Radonice Vás zve na Čarodějnice 2022 do Rodinného parku Amerika 30. dubna od 20.30 hodin.

Před vlastním pálením se koná Lampionový průvod čarodějnic obcí, který vyrazí ve 20.15 od rybníka Haltýř.